Projektet CSC Phase II omfatter ombygning og udvidelse af CPH´s landside faciliteter, herunder udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol, der udvides fra 20 securityspor til ialt 24 spor. Tilsvarende udvides eksisterende kommercielle faciliteter i stueetagen inkl. tilhørende teknikkælder, samt personalefaciliteter på 3. sal.

Projektet omfatter samlet ca. 10.000m2 nybygning og ombygninger. Projektet gennemføres i kombination af storentre-prise og hovedentreprise og forventes etapevis ibrugtaget hen over sommeren 2017.

ISC er totalrådgiver på projektet, med Holm&Grut Arkitekter og Spangenberg & Madsen som underrådgivere.

Kontakt
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Områdechef
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development