News - Constructions

Artikel i Byggevisioner

1. March 2021
To af vores ingeniører har udtalt sig i en artikel til magasinet Byggevisioner. Artiklen omhandler ISC’s rolle i projekteringen af Frederiksbroen i den nye bydel i Hillerød. Læs den fulde artikel herunder:

Flere bygherrer og investorer i byer og bydele har fået øjnene op for værdien af broer til infrastruktur, men også som en værdi for brugerne og beboerne, der gerne vil bevæge sig i området og have oplevelser undervejs.

Firmaet ISC Rådgivende Ingeniører har blandt andet broer som et af deres specialer, og de mærker en stigende interesse for at etablere broer af forskellig art til både konkrete infrastrukturelle løsninger, men også som en måde at tilføre værdi til et område og broens brugere. Et af de seneste projekter er Frederiksbroen, der går over Herredsvejen i Hillerød og forbinder den nye bydel Frederiksbro-kvarteret med Hillerøds bymidte.

”Bygherren M. Goldschmidt Ejendomme har tilføjet denne bro til cyklister og fodgængere til infrastrukturen i området. Broen i stål har en længde på 300 meter og fem meters bredde. Det er Pihl, som er totalentreprenører, og JMC Steel Group, der står for fremstillingen af broens overbygning. Vi har støttet os til rammerne fra arkitekten Holscher Nordberg, hvor vi har bidraget med rådgivning om de konkrete muligheder i forhold til ambitionerne. Endelig har vi detailprojekteret og udarbejdet værkstedstegningerne,” forklarer Thomas Holst Vester, områdechef, Infrastruktur, hos ISC Rådgivende Ingeniører og tilføjer, at Frederiksbroen har en temmelig kompliceret geometrisk udformning, der blandt andet skyldes kontrasten mellem den frie højde over vejen til sammenhængen med arealerne på begge sider af vejen.

Oplevelser for brugerne
Frederiksbroen er udført med specialdesignet rækværk bestående af lodrette pladesceptre, og håndlisten er forsynet med LED-belysning, hvorved brodækket belyses. Det er med til at give brugerne en oplevelse, når de benytter broen. Det er noget, som man ser flere og flere steder, hvor broerne har en praktisk infrastrukturel funktion, men også en æstetisk og oplevelsesværdi til glæde for brugere og beboere i området, forklarer Christian Riis Petersen, chefingeniør hos ISC Rådgivende Ingeniører:

”For eksempel har Københavns Kommune de seneste år investeret i en lang række broer for både gående og cyklende trafik, lige såvel som Teglværksbroen i Sydhavnen er et eksempel på en bro med en praktisk trafikal funktion, men også en stor æstetisk værdi i bybilledet ved aften tid, når belysningen på broen træder i karakter. Det er også en bro, vi har været rådgivende ingeniører på, men her er der tale om en vejbro, som har stisystemer på begge sider, og som har gennemsejlingsfag i stål etableret med et klaplag. Det er med kombinerede materialer og bevægelige dele, som vi også har specialiseret os i. Netop for at øge værdien af de nye boligøer i Københavns Havn, har vi været involveret i og projekteret mere end 30 broprojekter, her for at optimere infrastrukturen og sammenhængskraften trafikalt.”

Flere muligheder med nye broer
Både Thomas Holst Vester og Christian Riis Petersen fremhæver de offentlige bygherrer, som nogle af dem, der virkelig har fået øjnene op for broers kvaliteter trafi kalt i både by- og landskabsmæssig sammenhæng: ”For eksempel er der Hærvejsbroen ved Viborg, som ISC har projekteret, og som er en del af byudviklingen, hvor man også kobler en ny bydel i et gammelt industriområde sammen med midtbyen via en ny bro, der viderefører Hærvejen. Vi har også været rådgivere på og vindere af den internationale konkurrence om Odins Bro i Odense, som desuden er internationalt præmieret for udseende og funktionalitet. Det er Europas længste svingbro, som sikrer skibspassagen,” fortæller Thomas Holst Vester.

Skrevet af: Jens Kisker, Nordiske Medier

Tegning: Arikitekt Holscher Nordberg