Baltic 1 bliver den første kommercielle vindmøllepark i Tyskland. Vindmølleparken ligger i Østersøen ca. 16 km nord for Dars-Zingst halvøen på 18 m vanddybde. Vindmølleparkens kapacitet forventes at blive 48.3MW. Da der i Østersøen skal regnes med islast er der monteret en iskegle i beton, der kan få isen til at bryde og glide af så monopile fundamentet ikke bliver udsat for uforudset store laster.

Transformerplatformen samt den ekstravægt som is keglen tilfører, har gjort det nødvendigt benytte en af ISC udviklet fail safe samling, mellem mellemstykket og monopilen. Denne er udformet med konisk overlap med densit grout således at et evt. svigt vil sikre at stålkeglen ved en mindre nedsynkning vil blive fastklemt på den nederste rørdel.

Transformerplatformen rejser sig 32 over havbunden, hvor topsiden med transformeren er placeret. Selve monopilen vejer 416 ton, mellemstykket vejer 907 ton og is keglen alene vejer 537. Vægten af hele transformerplatformen kendes ikke, da topsiden endnu ikke er projekteret. Transformerplatformen er projekteret til to scenarier, hvor den kan bære både en topside på 900 ton og en topside på 1100 ton.

ISC har udført layout og detailprojektering af transformerplatformens fundament og mellemstykke samt alle rørføringer samt J-tubes, bådlanding og beton iskeglen. Derudover har ISC konstrueret sø transport fastholdelse samt løfteanordning til monopilen og mellemstykket.

ISC har endvidere forestået brandsikkerhedsinstallationer og udarbejdet projektgodkendelser for certificering af Germanisher Lloyd (GL Oil & Gas). Konstruktionen er godkendt og verificeret af Tysk Prüfer og GL Oil & Gas. Til projekteringen er der benyttet det senest opdaterede version af CATIA 3D software.

Contact
Andreas Laungaard

Andreas Laungaard

Vice President Renewable Energy
Torben Løkkegaard

Torben Løkkegaard

Head of Offshore Substructures & Geotechnics
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development