Banetekniske byggemodninger

Rydning og byggemodning af Banedanmark areal for ny broforbindelse i ”Hærvejsbroen” i Viborg Kommune.
Rydningen omfatter fjernelse af eksisterende rampe samt bevoksning mellem spor inkl. etablering af sikkerhedsmæssige foranstaltninger i relation til jernbanesikkerhed og CSM.

ISC’s rolle

ISC Rådgivende Ingeniører varetog projektering af den samlede broforbindelse for Hærvejsforbindelsen inkl. miljøtekniske forhold. Derudover varetog ISC jordhåndteringsplan, koordinering af jernbanesikkerhed, signifikansvurdering samt CSM med Banedanmark.

Sti og rampeanlæg inkl. sti og vejafvandingsanlæg, med anlæg for overfladevand og belysning, koordinering af fremmede forsyningsledninger på BDK-arealer.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Allan Andersen

Allan Andersen

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development