Kort om projektet

Bornholms Hospital modtog fra Region Hovedstaden en bevilling til udførelse af projektet, hvor der forventeligt kan spares omkring 500.000 kg CO2 pr. år med potentiale for en samlet driftsbesparelse på omkring 1.8 mio. kr. pr. år.

Projektet omfatter følgende hovedpunkter, til energineutralisering og energioptimering af hospitalets drift:

Etablering af anlæg for søvandskøling med en effekt på 560 kW ved inddragelse af søvand fra en nærved liggende sø som kølemedie til hospitalets interne køleflader via veksler, pumper og filtre.

Etablering af 100 kW solcelleanlæg i terræn på 2000 m2 grundareal som supplement til hospitalets energiforbrug.

Ny og forbedret CTS i operations-/ laboratoriebygning samt køkkenbygning med behovsstyring af ventilationsanlæg.

Installation af LED-belysning i hovedbygningens samt operations-/ laboratoriebygningens kælderetager med en effektreduktion på 65 % til følge.

Nyt, fælles ventilationsanlæg i bygningen for medicinsk afdeling som erstatning for 3 eksisterende anlæg. Ny CTS med behovsstyring af ventilationsanlæg.

Varmegenvinding i operations-/ laboratoriebygningen, med ny genvindingsflade i fælles afkast, samt varmepumpe koblet på eksisterende genvindingsflader i indblæsningsanlæg.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Allan Andersen

Allan Andersen

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development