Bro & Stålspecialisten Kjeld Thomsen fylder 80 år

28.07.2020
Direktør, civilingeniør Kjeld Thomsen, ISC Rådgivende Ingeniører A/S, fylder 80 år.

Direktør, civilingeniør Kjeld Thomsen, Vedbæk, der fredag den 26. februar fylder 80 år, er direktør for og stifter af ISC Rådgivende Ingeniører A/S, et af Danmarks store rådgivende firmaer med afdelinger i København, Esbjerg, Kalundborg, Kolding, Ålborg og Viborg. Dette er i 2016 suppleret med afdeling i Wellington, New Zealand.

DTU
Han blev cand. Polyt. i 1960 fra Den polytekniske Læreanstalt (DTU) med speciale i brobygning og bærende konstruktioner. I 1961 blev Kjeld Thomsen knyttet til DTU som amanuensis i bærende konstruktioner.

I 1966 blev han udnævnt til lektor med området stålkonstruktioner og brobygning og varetog undervisningen i perioden 1966 indtil 1976. I denne periode gennemførte han en fornyelse inden for stålkonstruktioner og udgav et samlet moderne lærebogsværk i faget stålkonstruktioner bl.a. inspireret af en længere studierejse i USA i 1967.

I den periode fik alle studerende inden for bygningsretningen glæde og inspirerende undervisning, ikke mindst indenfor stålområdet i et land, hvor betonkonstruktion har været dominerende. Hans ingeniørvidenskabelige indsats på dette område blev i 1979 belønnet med professor A. Ostenfeldts guldmedalje.

RAMBØLL
Parallelt med sin forsknings- og undervisningsmæssige karriere startede Kjeld Thomsen i 1960 sin praktiske ingeniørgerning og virke fra 1960 – 1967 som rådgivende ingeniør i firmaet Rambøll Hannemann, bl.a. Som projektleder for nogle af den tids største opgaver, nemlig opbygningen af Lindø Værft og jumbohangarerne i Københavns Lufthavn.

STUDIEREJSE USA
Efter en længere studierejse i USA blev kimen lagt til at afprøve ny viden i eget regi. I 1967 etablerede Kjeld Thomsen derfor eget rådgivende ingeniørfirma, ISC Rådgivende Ingeniører A/S. Sigtet mod et højt fagligt niveau og en usædvanlig kreativ indsats er grundlag for hans firmas succesrige udvikling. ISC I 2017 når firmaet med 250 medarbejdere, det 6. største rådgivende ingeniørfirma i Danmark 50 års jubilæet.

I starten af 70erne var firmaet primus motor i en rationel udvikling af meccanosystemet for kompakt opdeling og transport/eksport af store stålkonstruktioner. Dette fandt anvendelse ved en række stålprojekter til cementfabrikker leveret af FLSmidt i flere verdensdele.

I firmaets regi har Kjeld Thomsen stået bag opførelsen af kraftværker, broer, kraner, vandtårne, kontroltårne og terminalbygningen i 5 lufthavne, hangarer, sportsanlæg og industribyggerier. På
lufthavnsområdet blev dette kronet med totalrådgivning på en ny terminalbygning i Danmarks 2. internationale lufthavn i Billund.

På infrastrukturområdet har ISC medvirket ved etablering af den nye ”Central Security Building”, udvidelsen af det Tax Free område i Københavns Lufthavn, udvidelse af Finger D og C, samt Terminaludvidelse. Helikopterplatformen på taget af Rigshospitalet samt projektering af Københavns Metro’s under- og overføringer fra Lergravsparken til Lufthavnen samt broramper til havneanlæg i Danmark og udland.

Aktiviteterne indenfor rådgivning strækker sig langt uden for landets grænser med opgaver udført i over 70 lande på 5 kontinenter, indbefattet Færøerne og Grønland. ISC har ved løsning af sine opgaver i en periode haft kontorer i både Polen og Qatar.

ISC har endvidere været med fra starten ved opbygningen af oliefelterne i den danske Nordsø og har i over 40 år arbejdet med opgaver her, i den norske sektor, Mellemøsten, Fjernøsten og Norge.

Firmaet er i Esbjerg Offshore kontoret bemandet med 85 erfarne teknikere, den næststørste aktør i Danmark på Offshore Engineering.

På energiområdet har ISC markeret sig stærkt med projektering af kedelbygninger og afsvovlingsanlæg i Danmark, Polen, England og Tyskland.

På vindenergiområdet har ISC været med fra starten i 2004 med projektering af offshore transformerplatforme til vindmølleparker i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig, England og Skotland.

ISC har på broområdet markeret sig stærkt i de senere år med opgaver på Storebæltsforbindelsen og projektering af Nordens største svingbro over Næstved kanal, jernbanebroer i Sverige, samt de 6 broer, der fører Operaen på Holmen. Som partner i ASO-Group har ISC været med til at projektere Øresundsbroen, Europas længste jernbanebro, for hvilket firmaet i øvrigt modtog den 5.
Europæiske Stålpris.

ISC har i de senere år arbejdet sig ind på markedet for motorvejsbroer, bl.a. en 200 m motorvejsbro over Stigs Å i Jylland. KT har stået i spidsen for, at firmaet har vundet flere store broprojektkonkurrencer baseret på innovativt design. Her skal nævnes Europas største svingbro, Odins bro i Odense, indviet i juni 2014 med et innovativt koncept for rotationslejerne. Denne svingbro modtog i 2014 IABSE’s (International Association for Bridge and Structural Engineering) bropris.

ISC vandt også projektering af den 2 km lange Sundsvallbroen i Sverige udført med den bærende konstruktion i stål, der blev indviet december 2014. Dette projekt modtog i 2015 firmaets Europæiske Stålpris, samt den nye klapbro på Teglholmen, hvor det hydrauliske system og den bærende konstruktion er integreret i et nyt innovativt koncept.

ISC har endvidere specialiseret sig i færgehavnsanlæg med jernbaneramper og trailerramper med anlæg såvel i Danmark, Tyskland, Sverige og Tyrkiet. Kjeld Thomsen har i en årrække været aktivt involveret i normarbejde og været formand for det permanente udvalg for udarbejdelse af danske normer for stålkonstruktioner, ligesom der ofte er bud efter hans ekspertise som voldgiftsdommer og skønsmand.

Kjeld Thomsen er tildelt den første danske patentpris for opfindelse af en højstyrkesamling til rørkonstruktioner, der bl.a. Har fundet anvendelse i Transithallen i Københavns Lufthavn. Firmaet er tildelt Den Europæiske Stålpris for avancerede stålbygværker hele 6 gange.

Kjeld Thomsen har bag sig en omfattende virksomhed som forfatter til lærebøger i faget stålkonstruktioner, over 100 artikler til danske og internationale fagtidsskrifter og indlæg til internationale videnskabelige kongresser indenfor brobygning og stålkonstruktioner, samt en jubilæumsbog med fokus på 100 markante bygværker til firmaets 40 års jubilæum i 2007 med historien bag ISC’s grundlæggelse og virke og ikke mindst noget om virksomhedens vigtigste råstof – medarbejderne.

I 1983 stiftede han ISC Holding som moderskab for ISC. Dette selskab har etableret et ejendomsselskab med over 25 ejendomme.

PRIVAT
De faglige aktiviteter suppleres med et aktivt sportsliv i tennis, sejlsport og alpint skiløb, helst med familien, der tæller hustru, 4 børn, svigerbørn og 13 børnebørn.