Infrastructure

In collaboration with our clients ISC always strive towards finding the best possible solution to infrastructural projects. Infrastructure is a crucial part of today’s society and is basically the ground element for a society. Therefore, nuisance from infrastructural solutions must be kept to a minimum when projects are executed. ISC evidently understands the importance of this and as a result we offer innovative solutions in order to implement projects successfully and with least negative impact as possible.

Metro etape 3

ISC Rådgivende Ingeniører har været med i projekteringen af Københavns metro M1 tredje etape.

Lille Langebro

Gang- og cykelbro over inderhavnen i forlængelse af Vester Voldgade lidt syd for langebro. Den er udført som en dobbelt svingbro, der er momentstiv i midten.

Sundsvall Broen

ISC har med joint venture PBM projekteret Sundsvallbroen. Broen krydser Sundsvallfjorden, ligger ca. 400 km nord for Stockholm på Sveriges østkyst ud til Den Botniske Bugt, og den er et meget savnet led i nord/syd motorvejen E4.

CPH Airport CSC Phase ӏӏ

The CSC project phase 2 is an important component in the growth plan “Expanding CPH” which will ensure an increase in the airport’s capacity going from a capacity of 25 million passengers, allowing 40 million passengers through on a yearly basis.

Terminal 3 West (T3W)

ISC Rådgivende Ingeniører skal i samarbejde med Holm & Grut Arkitekter projekterer Terminal 3 West (T3W).

Stibro på Enghave Brygge

ISC har, i tæt samarbejde CG Jensen som totalentreprenør og bl.a. by og Havn samt NRE som bygherrer, udarbejdet projektforslag, forprojekter, myndighedsprojekter og efterfølgende detailprojekter for i alt 14 vejbroer, 13 stibroer og 1 træbrygge i Københavns Inderhavn/ Sydhavn.

Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Teglværksbroen

ISC har som vinder af projektkonkurrencen “Etablering af en vejbro over Teglværksløbet mellem Sluseholmen og Teglholmen” der blev udbudt af Københavns Kommune, stået for projektering og opførelse af Teglværksbroen.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

Billund Lufthavn – Ombygning

ISC fik i 2011 til opgave at projektere disse ombygninger som omhandlede security området mellem land-og airside, cafe på landside, kiosk på airside, det taxfree område, passagerpassagen, specialbutikker der bl.a. indeholdt udvidelse af repos på niveau 3 samt etablering af spiseområdet ligeledes på niveau 3.

Københavns Lufthavn – Sikkerhedskontrol

Københavns Lufthavn besluttede i vinteren 2006 at etablere en ny, central sikkerhedskontrol, der både kunne give en større kapacitet og en større fleksibilitet – og dermed en kortere ventetid for passagererne.

Helikopterplatform – Bornholms Hospital

For at sikre mulighed for, at overføre akutpatienter til Rigshospitalet i København, har Bornholms Hospital fået etableret en helikopterflyveplads i direkte tilknytning til hospitalet.

Parkeringshus i Sønderborg

Sønderborg Kommune har igangsat opførelsen af byggeprojektet ”P-Hus, Nørre Havnegade”. Byggeriet er nybyggeri og P-huset opføres som et led i realiseringen af Frank Gehrys masterplan for området.

CPH ABC Gates i Fingerrod C

Projektet ABC (Automated Border Control) Gates omfatter introduktion af automatisk grænsekontrol i Fingerrod C, Københavns Lufthavn.

CPH SAS Fast Track – Terminal 3

I forbindelse med manglende kapacitet i eksisterende faciliteter for SAS Fast i Københavns Lufthavne, er der i eksisterende Terminal 3 udvidet Fast Track faciliteter med i alt 3 check-in spor. Lounge.

Infrastruktur

ISC leverer ydelser inden for de traditionelle infrastruktur-discipliner, herunder broer, veje, havne, jernbane, metro, lufthavne og forsyning/energi. Vi har i virksomheden gennem mere end 50 år opbygget en særlig kompetence til løsning af større komplekse nationale og internationale infrastrukturprojekter.

23
Sti- & vejbroer

ISC har siden 2013 projekteret 10 vejbroer, 10 faste stibroer og 3 oplukkelige stibroer (klapbroer) til Københavns Sydhavn.

Gå til projekter
7
ECCS Steel Design Awards

ISC har gennem årene modtaget ECCS's Steel Design Award hele 7 gange for blandt andet Øresundsbroen og Sundsvallbroen.

Gå til projekter
40+
Projekter for Københavns lufthavn

ISC har siden 1984 udført mere end 40 forskellige og omfattende projekter for Københavns lufthavn.

Gå til projekter