Projektet omfatter ombygning af ca. 450 m2 eksiste-rende arealer i Fingerrod C til etablering af mere effektiv paskontrol, herunder eksisterende 6 person-betjente pasbokse fjernes.

I stedet bygges 4 nye personbetjente pasbokse, 2 overvågningsbokse samt 10 spor med automatiseret paskontrol – såkaldte: ABC-spor.

På grund af skærpede krav til den fysiske grænsesik-ring mellem Schengen og Non Schengen, udføres desuden en kombineret glas- og rullegitterlukning, således at hele grænselinjen kan aflukkes tilstrækkeligt tæt.

Rådgiverens rolle

  • Totalrådgiver for det samlede projekt ABC Gates
  • Projekteringsledelse for det samlede projekt ABC Gates
  • Ingeniørrådgiver på samtlige ingeniørdiscipliner i forbindelse med udarbejdelse af detailprojekt til ud-førelse, herunder konstruktioner, VVS- og ventilati-ons-installationer, CTS- og EL-installationer
  • Projektopfølgning og tilsynsarbejder
Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development