Kort om projektet

Demenscenter Liselund består af 60 boliger indrettet med dementes behov for øje. Centerbygningen består af to etager der omfatter gårdhave, teknikfunktioner, dagcenter, videnscenter, undervisningsfaciliteter, diverse aktivitetsrum samt modtagekøkken og café. I Boligafsnittene er placeret i en cirkel omkring centerbygningen og er opdelt i tre separate afsnit med tilhørende gårdhaver. Konstruktionerne består af skalmurede ydervægge og indvendige bærende vægge udført i beton. Betonelementerne er understøttet af bjælker og søjler af stål.

Centerbygningen er forsynet med et større ventilationsanlæg mens boligafsnittene forsynes af mindre decentrale anlæg. Hele byggeriet opvarmes via fjernvarme.

ISC’s rolle

ISC har varetaget samtlige ingeniørarbejder, herunder projektering af følgende:

  • Bærende konstruktioner
  • Kloakanlæg
  • VVS-installationer
  • Ventilation
  • El-installationer

I udførelsesfasen har ISC forestået byggeledelsen samt ført tilsyn med samtlige ingeniørrelaterede arbejder.

Fotograf: Fotograferne Nibe/Byggeplads.dk

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Allan Andersen

Allan Andersen

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development