Engskovskolen i Nr. Jernløse

ISC har i samarbejde med Schou Birkendorf Arkitekter ApS og Birgitte Fink Landskabsarkitekt varetaget bygherrerådgivning for udbud i totalentreprise.

Omfang af projektet

Ombygningen og udbygningen var en del af 2. etape af Engskovskolen (Nr. Jernløse Skole). Opgaven bestod i at ombygge og udbygge samt modernisere undervisningslokaler, administrationsafsnittet, mødelokaler, køkken, toiletter, lærerarbejdspladser, ankomst, udenoms arealer og hovedindgang. Det samlede byggeri er på 3.474 m2, hvoraf nybyggeriet udgør 2.812 m2.

Rådgiverens rolle

Som rådgivere på projektet varetog ISC følgende opgaver:

  • Registrering
  • Bygherrerådgivning/bygherremøder
  • Udbud
  • Licitation
Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Allan Andersen

Allan Andersen

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development