Fåborg Sundskole

ISC Rådgivende Ingeniører har gennem to etaper varetaget ingeniørarbejdet for renoveringen af Fåborg Sundskole, nu kaldet Øhavsskolen afdeling Svanen. Øhavsskolen har de seneste par år gennemgået en renovering foretaget over to etaper, hvoraf ISC har været rådgivende ingeniører på begge projekter med henholdsvis forskellige arkitekter.

Kort om projektet

Formålet med renoveringen af Øhavsskolen var at forbedre den daværende skole ved at gøre den både større, men også forbedre de eksisterende områder. Renoveringen fokuserede blandt andet på at skabe ekstra plads for både ind- og udskoling, SFO, flere grupperum, mere centralt placerede personalerum samt indbydende og inspirerende udendørsarealer.

ISC’s rolle

ISC har endnu en gang varetaget ingeniørrådgivningen af etape 2, hvorfra CREO arkitekter var totalrådgiver på projektet. Etape 2 bestod af renovering af lærernes forberedelsesrum, små kontorer, klassegange og toiletter. Eksisterende faglokaler blev renoveret, pædagogisk læringscenter blev åbnet op, samt etablering af nyt musiklokale og multirum.

Det tidligere sløjdlokale er omdannet til multirum med adgang til ny multibane. ISC bistod i faserne: dispositionsforslag, projektforslag og forprojekt, hovedprojekt og udførelsesfasen, som foregår i fagentrepriser.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Allan Andersen

Allan Andersen

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development