Byggeriet er nybyggeri og skal fungere som P-hus som følge af stigende parkeringsbehov i hen-hold til lokalplanen samt opførelse af dagligvarebutik.

Bygningen er i 6 etager plus stue, ca. 24,5 m højt og har et grundplan der måler 32,4 m x 72,5 m.

Fra 1. til 6 etage etableres parkeringsarealer på hele etagen med undtagelse af 6. etage der udføres som tagetage med kun delhalve etageareal.

I stueetage etableres der dels p-område samt dels et butiksområde, med tilhørende teknikloft.

Byggeriet opføres fra 1. til 6. etage med bjælke/søjleløsninger af stål, hvor etagedækkene af beton spænder mellem disse. I hver ende af bygningen er der placeret en elevator / trappeskakt, som en betonkerne.

I stueetagen afleverer stålkonstruktionen lasten fra de øvrige etager på to “betonhuse” bestående af betonsøjler og vægge. Hele P-huset er pæle funderet.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Allan Andersen

Allan Andersen

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development