Gunfleet Sands vindmøllepark forventes at få en kapacitet på 108 MW. Vindmølleparken består af 48 vindmøller, som vil kunne levere strøm til mere end 120.000 husholdninger eller ca. 20 % af husholdningerne i Essex.

Transformerplatformens to transformere på hver 250 ton, er placeret i midten af platformen og står i det fri mens de resterende elektriske installationer, værksteder mv. er indendørs. Rundt omkring selve platformens yderside er der monteret en vindskærm i rustfrit stål, således at personalet kan bevæge sig nogenlunde beskyttet på gangbroen. Totalvægt af topsideanlægget er 1250 ton.

Transformerplatformens fundament er en monopile og er af den samme type, der benyttes til vindmøllerne dog modificeret til at kunne bære topsidemodulet samt en spildolietank, der er øverst på topsiden.

ISC har udført projektering af hele platformen omfattende forprojekt, detailprojekt samt alle el- og VVS-installationer, søtransportkonstruktioner, brandsikkerhed og myndighedsgodkendelse hos DNV. Ligeledes har ISC stået for udformningen af udbudsmaterialet, arbejdstegninger samt ført tilsyn.

Til projekteringen af transformerplatformen og fundamentet, er der benyttet det mest avancerede 3D software og vindmølleparken forventes at blive taget i brug i foråret 2010.

Contact
Andreas Laungaard

Andreas Laungaard

Vice President Renewable Energy
Torben Løkkegaard

Torben Løkkegaard

Head of Offshore Substructures & Geotechnics
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development