For at sikre mulighed for, at overføre akutpatienter til Rigshospitalet i København uden unødig og muligvis belastende omladning via ambulance, har Bornholms Hospital fået etableret en helikopterflyveplads med tilhørende standplads samt kontrolrumsbygning, i direkte tilknytning til hospitalet.

Helikopterflyvepladsen er designet til at modtage Forsvarets nye store SAR-helikoptere af typen EH-101.

Helikopterflyvepladsen vil yderligere gøre det muligt, at modtage patienter, som ankommer med redningshelikopter til behandling på Bornholms Hospital, f.eks. i forbindelse med søredningsopgaver.

ISC har stået for den tekniske rådgivning, projekteringsledelse som totalrådgiver i forbindelse med udførelse af udbud i en hovedentreprise samt alle tilsynsarbejder. Derudover har ISC foretaget udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og myndighedsgodkendelsen hos Statens Lufthavnsvæsen.

Ingeniørarbejdet har bl.a. omfattet samtlige jord- og betonkonstruktioner samt kloakering. Herudover samtlige el-installationer som også omfattende de flyvetekniske installationer på helikopterflyvepladsen, således at den kan benyttes til både dag- og natflyvning.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development