Inbicon

Inbicon anlæg i Kalundborg producerede bio-ethanol af halm. Der behandles 30.000 tons halm om året. Bio-ethanol anlægget skal hvert år producere ca. 5 mio liter bioethanol, 13.000 tons biobrændsel og 11.000 tons dyrefoder. Anlægget blev i 2020 opkøbt af andet selskab.

Omfang af projektet

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har for Inbicon udført detailprojektering af ”up—stream” delen og damp forsyningen på Inbicon’s anden generations bio-ethanol anlæg. Projektet består af den del af processen der behandler halmen, så det er muligt ved tilsætning af gær mm., at det bliver til et produkt der kan destilleres.

Rådgiverydelser

ISC har i forprojektet assisteret til konfiguration af PlantSpace til projektet, som indebar oprettelse og tilpasning af rør specifikationer. Derudover har ISC været inde over optimering af lay-out. Under detailprojektet har ISC også leveret designydelser herunder udarbejdelse af isometrier, tailtegninger samt beregningsdokumentation til brug for myndighedernes godkendelse og udførelse. Afslutningsvis har ISC udført tilsyns assistance i forbindelse med opførelse af projektet ”on-site”.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development