Den gamle ankomstbygning, der er karakteristisk med sine pyramideformede tage, blev opført i 70’erne som en midlertidig bygning for at sikre lufthavnens kapacitet, mens det politisk blev drøftet, om lufthavnen i sin helhed skulle flyttes til Saltholm eller forblive i Kastrup.

Lufthavnen forblev som bekendt i Kastrup – og den midlertidige bygning står endnu, og rummer i dag den Duty free shop og udgør samtidig en vigtig forbindelse mellem Terminal 2 og Terminal 3.

For at skaffe plads til den nye, centrale sikkerhedskontrol vil de nordlige fag blive nedrevet og erstattet af en ny bygning i tre etager med etageareal på ca. 5.500 m2, der for at give det nødvendige gulvareal er udkraget ca. 12m ud over vejforpladsen.

Passagererne fra Terminal 2 og Terminal 3 skal fra check-in stederne via de nuværende balkoner gå til den centrale sikkerhedskontrol, der placeres et stort, lyst rum med højt til loftet og et behageligt indeklima.

Efter selve sikkerhedskontrollen bliver passagererne ledt direkte ud igennem det Duty free shop område og kan derefter fordele sig til lufthavnens forskellige fingre og lounger.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development