Østamagerbanen er tredje fase af den Københavnske metro M1 og er en videreførelse af metroen fra Lergravsparken til Københavnslufthavn. Østamagerbanen omfatter anlægsarbejde på en 4,1 km lang dobbeltsporet banestrækning med i alt fire stationer, fire vejkrydsninger, syv tunneller og to broer for fodgængere samt cyklister. Derudover omfatter den også fire underjordiske teknikrum i beton, belægningsplaner, afvandingssystem samt fire regnvandsbassiner.

Omfang

Der er udført en banegrav som trugkonstruktion med 80 Ibm sekantpælvægge og ca. 2000 Ibm forankrede spunsvægge. Trugene forsynes med bundplade i armeret beton, der fastholdes mod opdrift af jordankre. ISC har været med i både tilbudsprojekt, forprojekt samt hovedprojekt.

Projektet er udført i samarbejde med Hoffmann, Arkil og Novejfa I/S.

Fotograf: Büro Jantzen / Metroselskabet

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development