Ny Administrations bygning – Odense Havn

30.07.2014
Den nye administrationsbygning for Odense Kommunes Havneadministration, beliggende langs med Odense skibsfartskanal, er nu taget i brug.

Administrationsbygningen er en del af det samlede anlægsprojekt der også omfatter Odins bro – den 900 m lange bro, der bl.a. indeholder Europas længste svingbro der er under fremstilling. Den nye administrationsbygning for Odense Havns havneadministration indeholder udover kontorfaciliteter også kontrolrummet til svingbroen, der forventes monteret senere på året.

Arkitektonisk blev bro og havnekontorbygningen udformet som en helhed således, at bygningens trekantform harmonerer med den nye svingbros trekantformede bærende system. Bygningen er ikke endeligt indviet men blev dog taget i brug i november 2012. Indplaceret i denne unikke arkitektoniske form er der tre etager på i alt 1535 m2.

Bygningen indeholder udover en stor foyer, personalefaciliteter, køkken, kantine og serviceafdeling med garage, værksteder og lager. På første etage kan man finde receptionen og de tekniske afdelinger med arkiver, medens anden sal alene er disponeret til Odense Havns ledelse samt havnekontoret med brovagt. Bygningen er pælefunderet med in-situstøbte fundamenter og terrændæk. Bygningen opfylder krav til lavenergiklasse LEK2, men er allerede forberedt til LEK1, således at dette krav kan opfyldes ved installation af et ca. 110 m2 solcelleanlæg på tagets sydvendte del.

Den skrånende tagkonstruktion består af stålrammer på langs ad bygningen med tagkassetter af træ. Det indvendige bærende system er udført i betonelementer med bjælkesystem og huldæk. Trappe og elevatortårn og udvalgte betonstivere udgør sammen med tagets stålkonstruktion det stabiliserende system. Bygningen opvarmes ved hjælp af fjernvarme og der er ventilationsanlæg med varmegenvinding, brandalarmeringsvarsling og adgangskontrolanlæg. Administrationsbygningen er med sin særlige trekantede form en markant og maritim skulptur ved indsejlingen gennem skibsfartskanalen til Odense Havn og vil harmonere fint med den kommende svingbros to trekanter. Anlægsbudgettet for bygningen er ca. dkr 30 millioner.

Projekteringen blev påbegyndt ultimo 2009 og gennemførelse af byggeriet blev udført i perioden 2010-2012. ISC Rådgivende Ingeniører A/S vandt konkurrencen om både Odins bro og administrationsbygningen og har været totalrådgiver på bygværket. Derudover har ISC Rådgivende Ingeniører A/S forestået projekteringsledelse, kontrahering- og byggeledelse samt fagtilsyn. Arkitekt og underrådgiver på bygningen er Bystrup Arkitekter. Derudover har Orbicon A/S og BVK Projektering  ApS også været underrådgivere på hele projektet. Byggeriet blev af hensyn til forsikring og mest mulig involvering af lokale virksomheder opdelt i fagentrepriser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Civilingeniør Bjarne Ibsen på tlf. 35278800