News - Oil & Gas

Ny Olieterminal i Frederikshavn

1. November 2019
ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal projektere en ny olieterminal i Frederikshavn for Bladt Industries A/S.

I tankbassinet skal der stå 11 lagertanke, som måler op til 25 meter i højden og som skal kunne rumme 74.400 kubikmeter produkt.

Under hele tankbassinet skal der lægges en PE-membran for at sikre eventuelle lækager ikke slipper ud til omgivelserne.

Der skal også etableres underjordiske 2 betonkanaler der fører produktrørene under kajgaden ud til hver af de 2 kajpladser.

ISC har stået for layout af hele rørprojektet. Ligeledes har ISC assisteret med processen for import og eksport af produkter. ISC har også stået for projektering af tankfundamenter og andre betonkonstruktioner. I byggefasen har ISC assisteret med byggeandragende mv.

Arbejdet er påbegyndt og den nye olie terminal forventes færdig i efteråret 2020.

Foto: AK83 Arkitekter