Odins Bro afsejlning

30.07.2014
Der var engang en by, der havde en meget smuk kanal. Byens borgere ønskede sig brændende en bro så de nemt kunne køre hele vejen rundt om deres dejlige by.

Sådan kunne denne historie starte, da det nu er blevet en realitet. Til byen, som er Odense, har ISC designet en dobbelt svingbro over kanalen – endda en meget smuk bro, der med sit unikke design – en skrå ramme der giver indtryk af at være et sejl – vil stå som et maritimt varetegn for byen og har fået det symbolske navn Odins bro.

Broen er projekteret for Odense Kommune af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som totalrådgiver. Hele broprojektet består af en 900 m lang brostrækning fra Otterupvej til Ejbygade.

Den lukker hullet i Ringvej 2 omkring Odense. Der er tale om en 4-sporet vej med 4,6 m cykel- og gangsti med en samlet brobredde på 28,14 m. I broanlægget er indeholdt en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal. På vest siden er der 600 m tilslutningsfag og dæmning til forbindelse med hovedvejen.

På den østlige side er tilsvarende tilslutningsfag og en kort dæmning, der kobler omfartsvejen til det videre vejforløb. Tilslutningsfagene mod vest krydser henover et lavt miljøbeskyttet engområde. Denne del af broforbindelsen er udført i forspændt beton. Tilsvarende for tilslutningsfagene for den østlige del af kanalen. Tillige er der opført en ny havneadministrationsbygning, der også indeholder kontroltårnet til svingbroen.

Huset, som også er projekteret af ISC Rådgivende Ingeniører A/S sammen med Bystrup Arkitekter, har den samme karakteristiske form som broen således, at hele anlægget står i landskabet som en harmonisk helhed. Alt dette står nu klart og venter kun på at det sidste manglende led nemlig selve stål svingbroen kommer fra værftet i Shanghai i Kina.

De to svingfag har en samlet spændvidde på 200 m, et midterspænd på 120m og sidefag på 37 m. En særlig facet ved dette broanlæg er, at svingbroen roterer på et nyudviklet lejesystem, der så vidt vides ikke er anvendt før i denne type broer før.

De specialudviklede lejer er placeret på to drejepiller, der er placeret inde på land både vest og øst for kanalen. Broen er dermed udformet, således at der ikke lægges sejladsmæssige hindringer for skibstrafikken til Odense Havn.

Afsejlingen fra Kina skete den 17. juli 2013 og f forventet ankomst til Fyn er den 14. september 2013. Turen går med skibet Zhen Hua 8 via Suez kanalen og gennem Middelhavet herefter nordover til den Engelske kanal, nord om Skagen og herefter ned til Lindø værft hvor den bliver klargjort til endelig montering på lejerne.

Hvert svingfag vejer under transporten 2000 ton og de vil hver få yderligere 300 ton lagt til når asfalten til vej og cykelsti kommer på. Hele vejstrækningen med eng bro, svingbro, til – og frakørselsramper forventes at være klar til indvielse i begyndelsen af 2014 og så vil den så vidt vides være Europas længste svingbro.

Fakta boks

Bygherre: Odense Kommune

Total rådgiver: ISC Rådgivende Ingeniører A/S

Arkitektkonsulent: Bystrup Arkitekter

Vejarbejde: BVK ApS

Miljø: Orbicon ApS

Entreprenør for svingbro: MT Højgaard A/S

Entreprenør for betonbroer og fundering: Per Aarsleff A/S

Entreprenør for dæmning og jordarbejder: MJ Ericsson A/S