På vestsiden ca. 600 m tilslutningsfag og dæmning til forbindelse med hovedvejen. På den østlige side tilsvarende tilslutningsfag og en kort dæmning der kobler omfartsvejen til det videre vejforløb.

Tilslutningsfagene krydser hen over et lavt miljøbeskyttet engområde. Den del af broforbindelsen er udført i forspændt beton. Tilsvarende for tilslutningsfagene for den østlige side af kanalen. Selve kanalkrydsningen er udført som en dobbelt svingbro med en samlet spændvidde på 200 m og sidefag på 37 m. svingbroen er hvis ikke den største – så en af de største svingbroer i Europa og så vidt vides den eneste bro der foretager svingbevægelsen efter de lejeprincipper der er anvendt her.

Spændvidderne er fastlagt efter et ønske om at beskytte miljøet omkring kanalbredderne og fører veje og cykelstierne igennem langs kanalen som hidtil. Derfor er de understøtninger på hvilke brodelenes rotation foregår placeret så langt inde på bredden så broen i åben position ikke rager ud over kanalbredderne. Derved opnås at der ikke skal være fenderværker i selve kanalen. Hoved konstruktionen er designet som en tvilling kassedragerbro i stål med 3 m åbning mellem kasserne.

Brobanekonstruktionerne er afstivet af en etplans trekantformet stålkonstruktion med en makshøjde over brobanen på 20 m. På hovedunderstøtningerne for svingfagene bæres både de permanente lejer for broen og lejesystemet der anvendes for rotation. Diameteren på den betoncylinder der udgør fundamentet for brosektionen er udført i jernbeton. Det hydrauliske system der aktiverer og styrer brobevægelsen er placeret indeni disse betoncylindere. Affugtningssystem og elektrisk styresystem er tilsvarende placeret her.

Svingbroen omfatter som nævnt to ens roterende dele, som i lukket position er koblet sammen i bromidten ved forriglinger ligesom de ved hjælp af rigler bliver understøttet på endevederlagene. Broen overfører to vejbaner i hver retning samt gang- og cykelsti på i alt 4 meters bredde.

Projekteringen af broanlægget blev påbegyndt i september 2009 og detailprojekt blev udbudt til entreprenører i 3 entrepriser i september 2010.

Det der reelt påkalder sig særlig interesse i bevægelige broer er naturligvis lejesystemerne og aktiveringssystemerne for bevægelse af broen. På den foreliggende bro er der udviklet et helt nyt sy-stem for svingbrolejet og forbindelsen til endevederlaget. Endvidere er bro-udformningen speciel ved arrangementet med 3 m frit rum mellem brokasserne, der har været ønsket af hensyn til gen-nemfaldende lys – dette gælder hele brolængden inklusive tilslutningsfagene. Den monoplane bærende konstruktion bevirker, at broen får et langt mere roligt præg set fra mange forskellige vinkler.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development