Det samlede parkeringshus udgør i alt 12252 m², fordelt på 6 etager med forskudte niveauer. P-huset indeholder i alt 465 parkeringspladser (hvoraf de 78 pladser er på øverste level og tages ikke i brug fra start, men huset er forberedt hertil). Grundplanen målet ca 32,4m x 60m.

P-huset udføres i traditionelt bjælke-søjlesystem i stål og betondæk. Parkeringshuset forberedes for en gangforbindelse fra parkeringshuset til det fremtidige hotel via det fremtidige kollegiebyggeri. Facaderne beklædes med strækmetal med varierende maskevidder.

Rådgiverens rolle:

Al ingeniørmæssig projektering i forbindelse med detailprojektering herunder:
Bygværksansvarlig (SBI223)
Bærende konstruktioner (fundamenter)
Støttemure
Lydvæg
Afløbsinstallationer
El stikledning
Forsyning til slangevindere
3. part kontrol af ståloverbygning

ISC varetager fagtilsyn i forbindelse med ovennævnte discipliner.

Supplerende oplysninger

Projekteringen, herunder indhentning af byggetilla-delse, er foretaget i nært samarbejde med CGJensen, Ravn Arkitektur, Møller & Grønborg, DBI, 103 og Sønderborg Kommune samt bygherrerådgiveren Cowi.

Projektet blev afleveret 3. mdr. før aftalt tid. Opgaven blev vundet i en projektkonkurrence.

Contact
Allan Andersen

Allan Andersen

Area Manager