In collaboration with our clients ISC always strive towards finding the best possible solution to infrastructural projects. Infrastructure is a crucial part of today’s society and is basically the ground element for a society. Therefore, nuisance from infrastructural solutions must be kept to a minimum when projects are executed. ISC evidently understands the importance of this and as a result we offer innovative solutions in order to implement projects successfully and with least negative impact as possible.

Our numerous years of experience

ISC as pioneers within the industry has made us experts and we offer a wide range of engineering solutions in this field of work. ISC has handled many types of disciplines within infrastructure such as bridges, airports, railways, tunnels and several more.

A bridge installed in a weekend?

A project successfully executed by ISC was installed in a weekend. The railway bridge project called “TP30” was carefully coordinated down to the slightest detail. The new bridge allowed the train from Copenhagen to Ringsted to cross the highway by bridge. The amount of attention to detail resulted in a successful implementation of the bridge completed in just one weekend, shutting down traffic for simply two days. Learn more about the project below.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development

Rådgiverydelser til alle faser i projektet omfatter bl.a.:

 • Idéoplæg, konceptstudier og skitseforslag
 • Dispositions-/ projektforslag (programmering)
 • Myndighedsprojekt
 • Forprojekt, hovedprojekt/ detailprojekt
 • Udførelsesprojekter
 • Udbud, licitation og kontrahering
 • Projektopfølgning og fagtilsyn
 • Projekterings- og byggeledelse
 • Mangel- og x. års gennemgang
 • Aflevering/ commissioning og decommissioning
 • 3. partskontrol/ validering/ “second opinion”
 • Drift og vedligehold
 • IKT
 • Risikoanalyser
 • Arbejdsmiljø
 • Bæredygtighed og -analyser

ISC leverer alle nødvendig rådgiverdiscipliner til løsning af en hvilken som helst infrastrukturopgave og trækker på dygtige samarbejdspartnere, hvor fagområdet ikke nødvendigvis dækkes ”in-house”; herunder arkitekt-bistand.

De traditionelle ingeniørdiscipliner dækker over følgende fagområder:

 • Jord- og geoteknik
 • Fundering
 • Grundvandssænkning
 • Afvanding- og forsyningsledninger
 • Veje og belægninge
 • Konstruktioner og anlæg
 • Mekaniske/ elektriske anlæg
 • Jernbanerelaterede ydelser, herunder CSM
 • Miljø og forurening