Kort om projektet

Anlægget af en 512 meter lang jernbanebro TP 30 er en del af Banedanmarks højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Det er banestrækningens længste broanlæg, som fører banen over Holbækmotorvejen ved afgreningen til Motorring 4.

Som et led i rådgivningen på hele broanlægget, har ISC projekteret spunskonstruktioner ved broens landfæster.

Spunsens dybde under terræn varierer fra 2 til 7 m og højden er op til 6 m over terræn. Der er anvendt AZ19 og AZ28 profiler med en samlet vægt på ca. 210 ton. I alt findes 110 m forankret spuns og 35 m fri spuns.  Forankret spuns er udført med Ø75 Arcelor Mittal Threaded Bars og en modholdsspuns placeret i dæmning. Her er anvendt stræk bestående af 2xUNP400 profiler.

ISC’s rolle

ISC var totalrådgivere på projektet for totalentreprenøren Barslund & C. G. Jensen I/S på hele broanlægget. Herunder projektering af stål- og betonkonstruktioner, fundamenter, jernebanedæmninger samt spunsvægge, anlægsarbejder samt vejanlæg, afvandings- og affugtningsanlæg, projektering i 3D samt projektopfølgning og overtilsyn

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development