Kort om projektet og ISC’s rolle

Før TV 2 kunne flytte ind har ISC i samarbejde med Hvidt & Mølgaard Arkitekter forestået den omfattende ombygning af huset, der var nødvendig for at skabe et moderne mediehus. Samlet løber ombygningsomkostningerne op i ca. 140 mio. kr.

ISC har haft projektansvaret og fagtilsyn for konstruktioner, VVS, ventilation, el og automatik i hele forløbet.

Ombygningen omfatter et godt 11.000 m2 stort etage areal, hvor der bl.a. skal etableres fuld mekanisk ventilation og køling, et produktionsstudie med to etagers frihøjde og flere mindre studier, speakerbokse, fjernelse eller flytning af gangbroer og trapper. Endvidere er der foretaget en opdeling af store åbne kontorer til mindre enheder. Dette har sammen med de øvrige funktionelle særkrav nødvendiggjort en omfattende omlægning af installationer samt etablering af nye skakte og føringsveje generelt..

Hertil kommer et nyt underjordisk garagekompleks der udover p-plads for 21 biler rummer teknikrum til nødstrømsanlæg og kølekompressor. Garagekomplekset indrettes og dimensioneres i øvrigt så den kan indrettes til sikringsrum. Garageanlægget har gulvniveau 3,8 m. under havoverfladen, hvilket har nødvendiggjort en forankring med kabler af hele garagekassen til undergrunden.

Over tag er der etableret understøtning for 4 tørkølere samt en 70 m. lang og 2 m. høj glasvæg. Disse elementer bæres af to stålgitterdragere monteret til formålet på taget med spændvidde på 27m. på langs ad bygningen mellem de tre eksisterende trappetårne udført i beton.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Allan Andersen

Allan Andersen

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development