Kort om projektet

På Tværkajen i Odense er der blevet opført helt nye boliger med beliggenhed lige ned til kajen. I alt er der blevet opført 4 boligblokke på kajen og de 4 blokke består af 105 lejligheder, fordelt på 7 etager plus tagterrasse og kælder.

Boligbyggeriet er opført af Lokos Invest.

Projektets omfang

Der etableres ca. 6600 kvm overbygninger til boliger plus 500 kvm kælder. Kælderen etableres ved hjælp af pladsstøbte kældervægge og dæk mod terræn. Overbygningerne udføres i betonelementer.

ISC’s rolle

ISC har i forbindelse med totalentreprise ydet ingeniørrådgivningen på dette projekt.

Derudover har ISC’s rolle været: projektering af bærende konstruktioner, såsom pælefundering af kælder, kælder (in-situ) og pælefundering af boligblokke. Dertil har ISC ydet fagtilsyn.

Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Allan Andersen

Allan Andersen

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development