Nyt Gymnasium og Banebro i Viborg Baneby er to selvstændige projekter med hver sin bygherre, som projekterings- og udførelsesmæssigt er tæt forbundne. For at sikre et helstøbt samlet projekt har der derfor været gennemført en fælles projektkonkurrence, udskrevet af Viborg Kommune, Mercantec og Realdania.

Viborg Banebro er en ca 50m+70m gang- / cykelbro med opholdsarealer, som via pladsdannelser og passager integreres i det nye gymnasium. Overordnet skal broen forbinde Viborg Baneby (under udvikling) med midtbyen.

Banebroen er en lukket konstruktion af stål, som understøttes af betonsøjler.

Rådgiverens rolle:

  • Banebro
  • Projekteringsledelse
  • Projektering af konstruktioner og installationer
  • Udbud/licitation/kontrahering
  • Fagtilsyn
  • Sikkerhedskoordinering
  • Byggeledelse
Contact
Bjarne Ibsen

Bjarne Ibsen

Vice President Onshore
Thomas Holst

Thomas Holst

Area Manager
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development