I første fase skal der installeres 51 hav vindmøller og når hele vindmølleparken er færdig vil der være 102 møller, hvilket vil gøre Walney Vindmølleparken en af de største i verden.

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har udarbejdet de tekniske detaljer i udbudsmaterialet, detail design og tilsyn på offshore transformerplatformens topside og jacket.

Transformerplatformene er lukkede enheder med to transformere placeret centralt i et delvist åbent område. Alle de elektriske installationer, værksteder og andre installationer er placeret indenfor.

De firbenede jackets rager henholdsvis 43 og 45 m op over havbunden og er traditionelle x formet gitter afstivede konstruktioner.  Pælene er forbundet med selve jacket via rørmanchetter og er rammet 50 m ned i havbunden. Det øverste 3 m er blødt mudder og har nødvendiggjort, at der i installationsfasen blev lagt 3-4 m høje muddermåtter på havbunden. Topsiden alene vejer 1250 ton.

ISC Rådgivende Ingeniører A/S udfører samtlige discipliner så som layout, tilbud, udbuds doku-mentation og detailed design inklusive el-, HVAC- og sikkerhedsinstallationer.

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har derudover projekteret søtransport- og løftebeslag for både jackets og topsides samt certificerings dokumenter til DNV verificering.

Det første vindmøllefundament blev installeret i april 2010. Walney 1 blev installeret i midten af 2012 og hele vindmølleparken blev ibrugtaget den 9. februar 2012

Contact
Andreas Laungaard

Andreas Laungaard

Vice President Renewable Energy
Torben Løkkegaard

Torben Løkkegaard

Head of Offshore Substructures & Geotechnics
Peter Seielstad Nielsen

Peter Seielstad Nielsen

Business Development