Europæisk stålpris 2015

28.07.2019
Den 1,4 km lange Sundsvallbro over Sundsvall fjorden nærmer sig nu sin færdiggørelse – det sidste brofag blev løftet på plads den 4. februar 2014.

Broen er projekteret af ISC Rådgivende Ingeniører A/S for Konsortiet “Joint Venture Sundsvallbron” bestående av Max Bögl International S.E. samt STRABAG SE. Sundsvallbroen i Sverige er den længste stålbro bygget i Skandinavien siden Øresundsbroen blev indviet i år 2000.

Den nye bro er den del af den nye østsvenske motorvej som bugter sig op igennem landsskabet nord for Stockholm. Broen krydser Sundsvall fjorden der er beliggende ca. 400 km nord for Stockholm.

Hele Sundsvalls projektet har med tilslutning fag og ramper en samlet længde på 2,1 km. Montagen af selve broen over fjorden blev startet primo 2013 og den forventes afleveret i efteråret 2014.

Broen er kontinuerlig over 11 fag med den største spændvidde på midterfaget på 170 m faldende mod endevederlagene til 88 m. Den sidste brosektion i det midterste fag er for så vidt den mindste af de i alt 9 monterede sektioner over vand, idet de tilsluttende sektioner i det midterste fag har nogle store udkragninger.

Brosektion 9 har en længde på 90 m og blev sejlet på pram fra Stettin den 13. januar 2014 og er således den sidste sektion der er leveret fra det polske værft, hvor de store kassedragerprofiler er blevet opbygget. Brosektionen der vejer 1300 ton, ankom til Sundsvall17. januar 2014 på prammen og er efter forberedelser blevet monteret den 4. februar 2014.

Den blev løftet på plads ved placering af såkaldte Derricks på de udkragede brodele, som det ses på figuren. Herefterblev den hejst på plads via et wireløft.

Når den sidste brosektion på de 90 m er befæstet med midlertidige montage beslag og derefter fuldsvejst i konturerne, er det længste brospænd på 170 m etableret. Herefter følger blot forspænding af rørene i de skråstillede V-understøtninger før broen er permanent installeret for udførelse af de senere arbejder med asfaltbelægning, rækværker
og autoværn.

Byggeriet af broen er hidtil gået efter planen og i efteråret har man været begunstiget med varmere vejr end sædvanligt, således at Sundsvallfjorden ikke som normalt er frosset
til allerede fra november måned. Den frie højde over havet for broen er 33 m og den frie gennemsejlingspassage med det krævede fritrumsprofil er 90 m. Den samlede vægt af ståloverbygningen transporteret helt fra Sengenthal i Tyskland via Rotterdam og Stettin til Sundsvall er 22.000 ton.

Alle brosektionerne blev fremstillet på Max Bögls store værksted syd for München ved Sengenthal. Disse sektioner blev herefter transporteret via Rhein- Main- Donnau kanalen til Stettin, hvor Max Bögl ligeledes har et samleværksted. Her blev sektionerne samlet til store brosektioner på max 2000 ton. Disse sektioner blev så successivt i løbet af 2013 sejlet på pram til brostedet for montage med flydekran.