Krølle på broen for at bevare naturen

Frederiksbroen er en cykel- og gangbro, som består af to dele. Årsagen til denne unikke udformning er, at man ønsker at bevare naturen tæt på Munkeengen tæt ved Frederiksborg Slot. Det er af hensyn til natur og dyreliv, at broen har fået sin spiralform.

Broens del 1 består af 9 rette fag med en samlet længde på 130m, del 2 består af 11 krumme fag med en udfoldet længde på 160 meter. Broen måler ca. 294m, som er fordelt på 20 fag på de to bro-dele (eksklusiv ramper). 

Frederiksbroen 2

Billede 1 af 8

Broen som knudepunkt for ny bydel

Broen forbinder ikke blot A med B, men bliver også samlingspunkt for et nyt kvarter. Mod syd i det voksende Frederiksbro kvarter møder broen rekreative byrum og urbane landskaber, som den er vævet tæt sammen med. Her findes en hævet terrasse, en kunstig sø med vandtrappe og en fælles have. I tilfælde af voldsom nedbør som skybrud fungerer søen som regnvandsreservoir, der skal beskytte mod oversvømmelser.

Broen blev taget i brug d. 13. december 2021, men officielt indviet d. 22 september 2022 for Hillerøds borgere. 

Udførelse – hvert element er hejst ind og monteret på kun 2 timer

Ståloverbygningen blev fremstillet i JMC’s værksted i Szczecin, Polen. Brodrageren blev opdelt i sine 20 spænd og fremstillet som komplette elementer. Elementerne blev fremstillet ”på hovedet”. Boksen blev lukket ved at svejse bundpanelerne til skotterne ved hjælp af opfyldningsvejsninger. De langsgående pladeafstivninger afbrydes ved de tværgående skot. Hver ende af hvert element var forsynet med øjeplader til midlertidig forbindelse af elementerne under montering på stedet.

Elementerne blev prøvesamlet på værkstedet, inden de blev sendt til Danmark. De 20 dækelementer blev transporteret fra Polen til byggepladsen i Danmark, hvor de blev løftet af en enkelt kran og et efter et forbundet med det tidligere installerede element med Ø 80 mm dorne. Den samlede tonnage er ca. 400 tons stål. 

Under udførelsen har principperne for montering sparet Hillerøds borgere for omkørsler og omveje. Hvert enkelt af broens 20 dækelementer er hejst ind og monteret på kun to timer.

Broens statiske system og tracering

Forbipasserende og brugere oplever en visuelt venlig og let konstruktion. Broens lette udtryk har kun været muligt at koncipere gennem en stålkonstruktion.

Det statiske system og artikulation er på trods af den udfordrende tracering rationelt og systematisk forenklet og detaljeret. Den præcist 293.800 m lange bro består af 20 spænd af varierende længde. Brodækket fungerer som en gennemgående bjælke, opbygget som en torsionsstiv lukket kasse med en central dybde på 700 mm og 300 mm i kanterne. Kassen er opbygget af afstivede paneler med et centralt langsgående skot og tværgående skot pr. ca. 3,5 m. Kassedrageren er understøttet centralt på sfæriske lejer placeret oven på enkelte rørformede søjler. Vridningsbelastningseffekter i kassedrageren modstås ved vederlag og ved den ene mellemliggende portalramme.

Søjlerne er boltet til det pælefunderede betonfundament. Den lige del og den buede del af broen fungerer som to separate dele, indbyrdes forbundet med en ekspansionsfuge. Denne samling optager relative termiske bevægelser mellem de to dele samt overfører laterale og vertikale kræfter mellem brodelene.

 

Frederiksbroen i smukt snedække

En ISC kollega fangede Frederiksbroen dækket af nyfalden sne en smuk vintermorgen.

Frederiksbroen-10

Billede 1 af 12