Kort om projektet

ISC vinder opgaven med at renovere bevaringsværdig bygning fra 1870.

Bygningen har været en del af den katolske kirke og fungeret som kollegium for kirken. Både, kirken, kollegiet og det omkringliggende miljø er bevaringsværdigt med tilknytning til Berlinge bakker. Renoveringen transformerer den gamle bygning fra kollegie til 5 luksuslejligheder, og bygningen udstykkes fra sin matrikel, så den ikke længere forsynes af kirken, men af den offentlige vej. Bygningen er således blevet totalrenoveret inde- og udefra med komplet udskiftning af vinduer, døre, tag, mursten og fuger. Ved renoveringen er der desuden anlagt ny have og parkeringsanlæg, nye forsyninger i form af el, varme, vand og tv samt komplet udskiftning af installationer.

Renoveringen er udført med respekt for det kulturhistoriske miljø som bygningen er en del af.

ISC’s rolle

ISC varetog følgende ingeniørtekniske opgaver i forbindelse med renoveringen:

  • Totalrådgivning herunder håndtering af byggetilladelse.
  • Asbestsanering i forbindelse med udskiftning af installationer.
  • Projekteringsledelse
  • Projektering af konstruktioner og installationer
  • Projektering af arkitektfag.
  • Certificeret brandrådgiver og certificeret statiker.
  • Udbud/licitation/kontrahering
  • Byggeledelse, fagtilsyn og sikkerhedskoordinering