Kort om projektet

Lyshøjskolen er Koldings største skole og skal moderniseres og udvides fra fire til fem spor. Tilsammen bliver det til ombygning af ca. 2,300 m2 samt tilbygninger og udearealer af ca. 875 m2. Vi har vundet udbuddet om totalentreprise sammen med entreprenørfirmaet Ommen og arkitektfirmaet RUM. Vi i ISC er bygværksprojekterende og har stået for projektering af råhuset samt alle installationsfag.

Bæredygtigt byggeri

Lyshøjskolen er bl.a. konstrueret med limtræskonstruktioner, som er et godt eksempel på byggeri med bæredygtige materialer, der er helt på linje Kolding Kommunes retningslinjer for bæredygtigt byggeri. De bærende konstruktioner for skolens nord-afdeling er udført i limtræ med lette dæk, hvilket medfører gode resultater i LCA-beregninger. 

Udvidelsen består af 2 dele; en syd og en nord. Udvidelsen af Lyshøjskolen Nord skal blandt andet skabe plads til flere elever og indeholder garderobe, toiletter, teknikrum, makerspace, møderum, læringstrappe, udendørs arbejdsstation med vaske og koldt vand, fællesrum, fysik/kemi samt biologi/geografi lokaler. Ombygning og udvidelsen af Lyshøjskolen Syd består af en udvidelse indeholdende læringstorv og ombygninger/renoveringer er omfattende mere eller mindre alle former for skolebrug.

Visualisering af RUM

Billede 1 af 2

Illustrationer: RUM

Rådgiverens rolle

ISC har været rådgiver i følgende faser:

 • Udarbejdelse af tilbudsprojekt.
 • Projektforslag og Myndighedsprojekt.
 • Udførelsesprojekt.
 • Projektopfølgning og Fagtilsyn.
 • ”Som udført” dokumentation

ISC har bistået med følgende ydelser i disse faser:

 • Bærende konstruktioner inkl. bygværksansvar
 • Detailprojektering af alle trækonstruktioner
 • Alle tekniske installationer herunder:
 • VVS
 • Ventilation
 • Ledninger i jord
 • El
 • Commisioningsledelse
 • Certificering af bærende konstruktioner (KK2)